Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk



Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie



Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Wydział Fizyki i Astronomii





Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
Liceum Ogolnoksztalcace im. Jana Kochanowskiego w Olecku